Kominek Radiologiczno-Ortopedyczny

Wydarzenie rozpocznie się za

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Drodzy Państwo,

W imieniu swoim i Sekcji Narządu Ruchu PLTR chciałbym Państwa zaprosić na “Kominek radiologiczno-ortopedyczny” w nieco szerszej bardziej międzynarodowej i ogólnokrajowej formie.

W październiku 2024 wraz z prof. Marcinem Domżalskim oraz prof. Dennisem Bieleckim zapraszamy do Łodzi gdzie odbędzie się spotkanie radiologów i ortopedów ze specjalnym udziałem prof. Donalda Resnick’a. Dzięki ogromnemu wsparciu prof. Dennisa prof. Resnick przyjął nasze zaproszenie.

Znakomita kariera dr Donalda Resnicka obejmuje ponad 40 lat, spędzonych głównie w University of California, San Diego, gdzie jest emerytowanym profesorem radiologii układu mięśniowo szkieletowego. Był recenzentem lub członkiem rady redakcyjnej ponad 30 czasopism naukowych, do czego doskonale się nadaje, ponieważ opublikował ponad 850 artykułów w literaturze ortopedycznej i radiologicznej. Dr Resnick jest autorem 25 podręczników i rozdziałów książek, a jego podręczniki Diagnosis of Bone and Joint Disorders (5 tomów) i Internal Derangements of Joints są uważane za niezbędne elementy każdej biblioteki radiologii układu mięśniowo-szkieletowego. Wygłosił ponad 1200 prezentacji na krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych i edukacyjnych. Dr Resnick otrzymał wiele nagród, w tym Złoty Medal od American Roentgen Ray Society, Medal Założyciela od International Skeletal Society oraz tytuł Edukatora Roku od Radiological Society of North America.

Dziedzictwo dr Resnicka jest niezmierzone, ponieważ oprócz jego osobistej pracy, wyszkolił wielu dzisiejszych liderów radiologii układu mięśniowo-szkieletowego. Do tej pory ponad 250 stażystów ukończyło prestiżowy program radiologii układu mięśniowo-szkieletowego dr Resnicka w UCSD. Nie bez powodu dr Resnick jest często nazywany “ojcem współczesnej radiologii układu mięśniowo-szkieletowego”. Profesor Resnick będzie gościł po raz pierwszy w Polsce.

Forma spotkania będzie obejmowała wykład radiologa o obrazowaniu danej patologii, który to temat kontynuować będzie ortopeda w kontekście leczenia, aby na koniec wystąpił zespół radiolog-ortopeda opowiadając o problemach obrazowania pooperacyjnego.

Wśród wykładowców będzie wielu radiologów i ortopedów z Polski i świata.

Serdecznie zapraszamy do Łodzi,

Artur Kusak – Przewodniczący Sekcji Narządu Ruchu PLTR

wraz z zarządem Sekcji Narządu Ruchu PLTR:
Joanna Niemunis-Sawicka – Wiceprzewodniczący Sekcji Narządu Ruchu PLTR
Bartosz Markiewicz – Sekretarz Sekcji Narządu Ruchu PLTR

oraz
Dennis Bielecki – Senior Lecturer (Associate Professor), King’s College London
Marcin Domżalski – Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi.

Honorowi Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Donald L. Resnick
MD, Professor Emeritus of Radiology and Former Chief of Osteoradiology at the University of California, San Diego (UCSD)

Dr. Donald Resnick’s illustrious career spans more than 40 years, spent primarily at UCSD, where he is Chief of Osteoradiology. He has served as a reviewer or on the editorial board of over 30 peer-reviewed journals, a function he is well suited for, as he has published over 850 peer-reviewed articles in orthopaedic and radiologic literature! Dr. Resnick has authored 25 textbooks and book chapters, and his textbooks Diagnosis of Bone and Joint Disorders (5 volumes) and Internal Derangements of Joints are considered essential components of any musculoskeletal radiology library. He has given over 1200 presentations at national and international scientific and educational meetings. Dr. Resnick has received a multitude of awards, including the Gold Medal from the American Roentgen Ray Society, the Founder’s Medal from the International Skeletal Society, and being named Educator of the Year by the Radiological Society of North America.

The depth of Dr. Resnick’s legacy is immeasurable, as in addition to his body of personal work, he has trained many of today’s leaders in musculoskeletal radiology. To date, over 250 fellows have graduated from Dr. Resnick’s prestigious musculoskeletal radiology program at UCSD. It is with good reason that Dr. Resnick is often referred to as the “father of present-day musculoskeletal radiology.”

dr n. med. Jan Świątkowski

Edukacja medyczna:

 • Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej
 • Specjalizacja z radiologii w 1969r. I stopnia oraz w 1973r. II stopnia
 • Obrona pracy doktorskie (1975)
 • Twórca Sekcji Diagnostyki Narządu Ruchu PLTR i jej pierwszy przewodniczący do 2013r.
 • Kierownik Pracowni Radiologicznej Katedry i Klinika Ortopedii WUM


Dodatkowe Informacje:

 • Autor wielu publikacji z zakresu diagnostyki układu kostno-mięśniowego, zmian zapalnych i zwyrodnieniowych, nowotworów narządu ruchu oraz pierwotnych zaburzeń kostnienia – ostoechondrodysplazji a także referatów i doniesień naukowych na krajowych i międzynarodowych zjazdach (w sumie ok. 300)
 • Wywodzi się z rodziny wielu lekarzy, rozpoczął przygodę z medycyną jako internista, a za swojego największego mentora, który wprowadził go w tajniki radiologii kostno-szkieletowej uważa doktor Marię Borejko)
 • Pomysłodawca i współtwórca wraz z dr M. Krzemińskim Sympozjum Ortopedyczno-Radiologicznego odbywającego się corocznie już od 15 lat (od 1999r.)
 • Inicjator i organizator Konferencji „postępy w obrazowaniu układu mięśniowo szkieletowego” organizowanego z prof. A. Greenspanem

Komitet Naukowy

prof. Marcin Domżalski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, który ukończył z wyróżnieniem w 1997 roku. Stypendium w Klinice Ortopedii im Vojty w Heidelbergu w 1998 roku. W latach 1998 - 2002 uczestnik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał z wyróżnieniem w 2002 roku. Stypendysta OASI Milano w 2002 roku. Stypendysta Thomas Jefferson University of Philadephia jako Reseach Fellow w A.I. duPont Hospital for Children, Wilmington, DE USA w latach 2004-2005.

W 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2011 roku. Od lutego 2015 do dzisiaj pełni funkcję Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im WAM : Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi.

W 2020 roku otrzymał nominację Prezydenta RP na Profesora Zwyczajnego.

W 2015 był wśród członków założycieli Polskiego Towarzystwa Artroskopowego i w latach 2015 - 2017 pierwszy Prezes PTArtro. Wykładowca szkół artroskopowych SAPTA i SNACE. Od 2015 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Obecny ( lata 2023 -2025 ) Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Od 2021 Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Od 2006 roku członek międzynarodowy Amerykańskiej Akademii Ortopedów AAOS, członek międzynarodowych towarzystw artroskopowych ESSKA oraz ISAKOS. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek zespołu edytorskiego czasopism : Medycyna Sportowa oraz Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska.

Od 2011 prowadzi Klinikę SPORTO w Łodzi. Od 2010 roku lekarz konsultujący i członek rady medycznej Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Od 2021 członek rady medycznej Polskiego Związku Koszykówki. W latach 2006 – 2016 lekarz klubowy sekcji piłkarskiej RTS Widzew Łódź. Obecnie lekarz konsultujący kluby: RTS Widzew Łódź, koszykarski MUKS Widzew oraz BL Slam Ostrów Wielkopolski, siatkarski ŁKS Commercecon.

jv37b5p3

Senior Lecturer (Associate Professor)
Prof. Dennis K. Bielecki, MD - London

Dr Bielecki jest osteoradiologiem akademickim z wieloletnim doświadczeniem. Jest nauczycielem i wykładowcą, który obecnie szkoli rezydentów radiologii w Londynie, Izraelu, na Ukrainie i w Polsce. Kwalifikacje dr Bieleckiego obejmują ukończenie z najwyższym wyróżnieniem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i odbycie stażu radiologicznego w Stanach Zjednoczonych. Spędził również 20 miesięcy jako stypendysta naukowy pod kierunkiem Dona Resnicka w VAMC w San Diego. Był zaangażowany w publikację 26 recenzowanych artykułów naukowych i 19 recenzowanych elektronicznych wystaw edukacyjnych na głównych konferencjach radiologicznych na całym świecie.

Dr n. med. Joanna Niemunis-Sawicka - Gdańsk

Edukacja medyczna

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej od 2000r
Staże zagraniczny Szpital Uniwersyteckim w Leuven/Belgia

2012- tytuł doktora nauk medycznych w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im M. Kopernika w Toruniu „Wartość badania MR i artrografii MR stawu ramiennego, z wykorzystaniem otwartego systemu niskopolowego, w ocenie patologii obrąbka stawowego”
Od 2018 –nauczyciel akademicki II zakładu Radiologii GUM

Obecne zatrudnienie

(od 2010 – kierownik pracowni MR w Nadmorskim Centrum Medycznym w Gdańsku
(od 2012 – szefowa diagnostyki obrazowej RehasportClinik w Gdańsku
(2021-2023) Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala im M. Kopernika w Gdańsku Copernicus P.L

Przynależność do Towarzystw Naukowych:

PLTR od 1995;
Przewodnicząca Sekcji Diagnostyki Narządu Ruchu PLTR 2013-2019
V-ce przewodnicząca Sekcji od 2019 –
ESR (od 2007)
ESSR (od 2011)- członek komitetu sportu w ESSR (European Society of Muscosceletal Radiology)
PTOiTr (Sekcja Diagnostyki Obrazowej - od 2013)

Od 2002r. zajmuje się diagnostyką narządu ruchu we wszystkich metodach obrazowych – RTG, TK, MR i USG.

Wykładowca Szkoły Rezonansu Magnetycznego
Kierownik Naukowy i Wykładowca edycji MSK Szkoły Radiologii PLTR
Wykładowca i organizator onferencji „Postępy w diagnostyce obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego" współorganizowanej ze światowej sławy radiologiem MSK prof. Adamem Greenspanem
Wykładowca konferencji ortopedycznych i ortopedyczno-radiologicznych
Twórca Gdańskiej Szkoły Diagnostyki Układu Mięśniowo Szkieletowego „Osseum” Osseum.pl od lat prowadzi cieszące się wielkim zaineresowaniem kursy kompleksowej diagnostyki stawów i kręgosłupa

Inne zawodowe dokonania:

2011 Uczestnictwo jako moderator i wykładowca konferencji „Postępy w diagnostyce obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego, piersi i mózgowia” organizowana przez prof. A. Greenspana
2014 i 2016- Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego „Międzynarodowej konferencji Postępy w leczeniu i obrazowaniu ortopedycznym”
2016 Organizacja sesji Diagnostyki MSK na 41 Zjeździe PLTR
2019- Komitet organizacyjny 42 Zjazdu PLTR w Gdańsku
Wielokrotny gość Międzynarodowych konferencji Towarzystwa radiologicznego w Ukrainie i Gruzji
Od wielu lat organizator tzw Kominków radiologiczno ortopedycznych o zasięgu ogólnokrajowym

Liczne wystąpienia ustne na konferencjach, sympozjach i zjazdach.
Prace pisemne:
Autorka 1 pracy opublikowanej w Polskim Przeglądzie Radiologii
1. J. Niemunis-Sawicka, J. Dębski; Zastosowanie techniki fluoroskopii i fluorografii w neurolizach układu współczulnego Polski Przegląd Radiologii Rok 1999, Numer: 3 s.256-259

Współautorka 1 pracy nagrodzonej wyróżnieniem w konkursie „PRACA ROKU” – Edycja 2006 organizowanego przez pismo „Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja”
A. Markowicz, B. Baczkowski, Adam Lorczyński, J. Sawicka, K. Siwicka- „ Evaluating degenerative changes in the wrist after surgical treatment for scaphoid pseudarthrosis using a corticocancellous graft for anatomical reconstruction”. Kwartalnik Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2006; 8 (5) s.495-506

Informacje pozazawodowe:

Żeglarstwo stopień sternika morskiego, najdalsza podróż Spitzbergen
Harcerstwo: stopień harcmistrzyni- wieloletnia drużynowa; Hufcowa Hufca Harcerek „Więźba” w Gdańsku
Pasje: podróże indywidualne
bieganie, jazda na rowerze Ostatnie covidowe wakacjie 1300 km po Polsce
Inne – muzyka niemal wszelka z naciskiem na jazz, blues i metal i szeroko pojęta muzyka poważna

szaro-scaled

Dr. hab. n.med Paweł Szaro

Ukończył studia na II Wydziale Lekarskim w 2006 roku.

Następnie od 2007 roku związany z Zakładem Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Od roku 2010 do 2015 roku obywa staż specjalizacyjny z radiologii i diagnostyki obrazowej w Szpitalu Dzieciątka Jezus.

W 2010 uzyskuje stopień doktora nauk medycznym na podstawie pracy „Anatomia porównawcza ścięgna piętowego”.

W 2015 roku zdaje EDIR i na jego podstawie po ukończeniu rezydentury uzyskuje stopień specjalisty w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Szczególnie dużą uwagę poświęca układowi ruchu co widoczne jest w uczestnictwie w tematycznych zjazdach, konferencjach oraz publikacjach.

Od roku 2018 pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Göreborgu w Szwecji (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) w zakładzie radiologii mięśniowo-szkieletowej, gdzie zajmuje się m.in. urazami sportowymi oraz diagnostyką zmian nowotworowych układu ruchu. Ważną część pracy stanowią interwencje w obrębie układu ruchu takie jak biopsje gruboigłowe kości wykonywane pod kontrolą tomografii komputerowej oraz biopsje pod kontrolą usg.

W ramach dydaktyki zajmuje się nauczaniem anatomii radiologicznej układu ruchu studentów kierunku lekarskiego w ramach anatomii klinicznej (semestr 4) a także dydaktyką radiologii mięśniowo-szkieletowej w ramach kursu radiologii (semestr 8 i 11).

Jest osobą odpowiedzialną za dydaktykę lekarzy rezydentów (ST-läkare) w Zakładzie Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej a jako wykładowca uczestniczy w licznych kursach specjalizacyjnych dla rezydentów. We wrześniu 2018 został wybrany do zarządu Szwedzkiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej (Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi).

Dr n. med. Piotr Palczewski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (rok 2000), doktor nauk medycznych (2007), specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej (2007). Karierę zawodową rozpoczynał w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2005 roku zatrudniony jest w I Zakładzie Radiologii Klinicznej WUM, gdzie nawiązał bliską współpracę z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.

Jego zainteresowania naukowe obejmują diagnostykę chorób układu nerwowego i zespołów bólowych narządu ruchu oraz obrazowanie chrząstki stawowej. Jest zapalonym dydaktykiem, jako wykładowca brał udział w licznych kursach organizowanych przez PLTR, ESSR oraz ESMRMB. Posiada European Diploma in Radiology (2011) oraz European Diploma in Neuroradiology (2012).

Poza medycyną, interesuje się historią idei, muzyką baroku i korzenioplastyką.

Dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń

Zajmuje się kompleksową diagnostyką układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i dorosłych obejmująca badania radiologiczne, tomografię komputerową, ultrasonografię i rezonans magnetyczny.

Zajmuje się badaniami wszystkich stawów, mięśni, ścięgien.
Szczególne zainteresowania to diagnostyka pacjentów po przebytych zabiegach rekonstrukcyjnych więzadeł, zabiegach naprawczych chrząstki i stawów oraz ścięgna Achillesa.

Specjalizacje

 • Specjalizacja II st. w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – 2007
 • Specjalizacja II st. w zakresie Medycyny Nuklearnej ukończona z wyróżnieniem 2000
 • Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej (USG, rezonans magnetyczny, scyntygrafia).

 • Ukończyła II Wydział Akademii Medycznej w Warszawie (1991 rok).
 • W czasie studiów aktywna praca w studenckim Kole Naukowym w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego AM (1988-1991).
 • Asystent - stażysta Akademii Medycznej w II Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.
 • Po ukończeniu stażu pracowała w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego pod kierunkiem prof.W.Jakubowskiego, a następnie prof. L.Królickiego w pracowniach ultrasonograficznej, scyntygraficznej oraz rezonansu magnetycznego, prowadząc zajęcia ze studentami AM, szczególnie specjalizując się pod kierunkiem doc. Ewy Bażko w diagnostyce chorób prostaty (usg, RM).
 • W ramach specjalizacji w zakresie radiodiagnostyki odbywa staże w pracowniach radiologicznych.
 • Prowadziła wykłady dla lekarzy w zakresie diagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego prowadzone przez Fundację Multis Multum, Polskie Towarzystwo Radiologiczne, Centrum Edukacji Ultrasonograficznej Cedus, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Cemed.
 • W latach 1999-2002 Kierownik Projektu Badawczego KBN pt. „Ocena neurotoksycznego działania leków chemioterapeutycznych na podstawie badań Rezonansu Magnetycznego” wykonywanym we współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie.
 • W 2004 roku na Akademii Medycznej w Warszawie pod kierunkiem profesora L.Królickiego uzyskuje stopień doktora nauk medycznych broniąc pracy pt. „Ocena neurotoksycznego działania chemioterapii w ocenie rezonansu magnetycznego i spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego”.
 • Od 2001 roku pracuje w Carolina Medical Center gdzie wykonuje badania ultrasonograficzne, rezonansu magnetycznego i rentgenowskie.

lek. Łukasz Luboiński

Jestem Ordynatorem Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Carolina Medical Center. Specjalizuję się m.in. w przeszczepach łąkotek, rekonstrukcji chrząstki, rekonstrukcjach wielowięzadłowych i osteotomiach w obrębie stawów kolanowych. Wykonuję także artroskopię stawu biodrowego.

Specjalizuję się w przeszczepach łąkotek, rekonstrukcji chrząstki, rekonstrukcjach wielowięzadłowych i osteotomiach w obrębie stawów kolanowych, artroskopii stawu ramiennego oraz leczeniu tkanek miękkich, ścięgien i więzadeł. Zajmuję się traumatologią i leczeniem obrażeń narządu ruchu. Wykonuję też artroskopię stawu biodrowego. Jestem współtwórcą Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

Wykonuje rocznie 150 operacji rekonstrukcji ACL (uwzględniając 20 operacji rewizyjnych), 10 PCL (+ 10 rekonstrukcji wielowięzadłowych), 100 innych operacji kolan, 50 innych otwartych rekonstrukcji kolan, 10 stabilizacji barku, 30 rekonstrukcji stożka rotatorów, 80 artroskopii biodra, 50 trauma operations, 25 stopy i stawu skokowego, 20 operacji ręki i innych (razem około 450 operacji rocznie z czego 75% artroskopowych i 25% otwartych). Nie wykonuje operacji endoprotezoplastyk, złamań miednicy i urazów kręgosłupa.

Prowadzę kursy kadawerowe dla studentów i lekarzy ortopedów, w trakcie których dzielę się swoją wiedzą i ponad 17-letnim doświadczeniem przy stole operacyjnym. Od ponad 10 lat jestem międzynarodowym instruktorem technik artroskopowych oraz współorganizatorem kongresów i konferencji w Polsce i za granicą.

Wybrane osiągnięcia

 • 2020 – wykonanie 2-tysięcznej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w swojej karierze;
 • 2019 – współautor „Joint Preservation”;
 • 2016 – objęcie stanowiska Ordynatora Carolina Medical Center;
 • 2015 – współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Artroskopowego;
 • 2008 – stworzenie Departamentu Medycyny Sportowej CSK MSWiA;

  Wykształcenie

   

 • 2008 specjalizacja z Ortopedii i Traumatologii
 • 2001 ukończenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • staż Pittsburgh UPMC- USA,
 • staż Neuus Germany
 • staż Bruderholz- Basel Switzerland


Doświadczenie zawodowe

 • od 01.06.2016 Ordynator Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej w Carolina Medical Center;
 • 2012-2016 Koordynator Departamentu Medycyny Sportowej CSK MSW Warszawa;
 • 2008-2012 Lekarz Polskiego Związku Koszykówki;
 • 2009-2010 Konsultant Ortopedyczny KP Legia;
 • 2006-2010 Młodszy asystent w Klinice Reumoortopedii w Warszawie;

Komitet Organizacyjny

Senior Lecturer (Associate Professor)
Prof. Dennis K. Bielecki, MD - London

Dr n. med. Joanna Niemunis-Sawicka

Lek. Artur Kusak

Lek. Bartosz Markiewicz

Patronat Honorowy

Patronat

Sponsor diamentowy

Sponsor srebrny

Wystawca

Certyfikat

Scroll to Top